Anbi


naam; stichting Joris / Onesiforus

het RSIN/fiscaalnummer is: 817426449

adresgegevens:

Stg. Joris / Onesiforus,  Kooikersplaats 1, 7328 AW, Apeldoorn,
www.jorisgebedskranten.nl
info@ jorisgebedskranten.nl

het bestuurs van stg. Joris bestaat uit:

secretaris; Dhr. D. van Slingerland,
bestuursleden: Dhr. D. Reverda, Mevr. J. Reverda-Steensma, Mevr. C. Boef-Oomkes
voorzitter en penningmeester: mevr. G.W. de Ruiter

Alle medewerkers van stg. Joris zijn vrijwilligers en zetten zich kostenloos in en  ontvangen geen enkele vorm van salaris en/of beloning.

Stichting Joris is een christelijke organisatie, opgericht in 1997, die zich richt op tieners en kinderen. Ons fundament is de bijbel, Gods Woord. onder andere door onze uitgaven, de tiener- en kindergebedskranten, willen wij tieners en kinderen leren wie God is. leren dat zij met Hem mogen praten (bidden), over alles wat hen bezighoudt. op elk moment en overal. ook willen wij tieners en kinderen leren om voor elkaar te bidden, gebed te vragen wanneer dat nodig is en elkaar leren bemoedigen.

De naam Joris is afgeleid van Onesiforus, iemand uit de bijbel. In 2 Timotheus 1 vers 16 kun je lezen wie Onesiforus is. Hij was iemand die graag andere ensen wilde bemoedigen door met ze te prten. Hij ging ook naar mensen toe om naar ze te luisten en voor ze te bidden. bemoedigen is dat je iemadn weer moed inspreekt; iemand weer blij maken door goede en fijne dingen tegen ze te zeggen.

We willen de tieners en kinderen leren ook een “Onesiforis” te zijn in hn eigen omgeving. Omdat de naam Onesiforus vrij moeilijk is, hebben we een wedstrijd uitgeschreven voor een nieuwe naam voor de gebedskrant en natuurlijk het stripmuisje. De naam “Joris” gemaakt van de letters uit “Onesiforus-junior” kwam as winnaar uit de bus.

Stichting Joris bestaat uit vrijwilligers uit het hele land die zich kosteloos inzetten en verantwoordleijk zijn voor o.a. de volgende onderdelen;
het kantoor en de administratie, de grafische vormgeving van de gebedskranten en overige uitingen, de correspondentie met kinderen en tieners, gebed voor de kinderen en tienrs, het verzorgen van de verzending van de gebedskranten.

Eén van de doelen die Joris heeft, is tieners en kinderen sterk willen maken in hun relatie met God. We kunnen hen vaak niet uit hun probleemsituatie halen, maar we kunnen ehn wel leren dat ze samen met God sterk zijn. En het besef bijbrengen dat God er altijd voor hen is en bij hen is. En dat maakt alle verschil! het zijn soms kleine alledaagse probleempjes, maar ook hele ernstige problemen, waar ze mee te maken krijgen.

Een slogal voor ons is: “Heer, wilt u mij vandaag steeds helpen te herinneren dat er niets kan gebeuren wat U en ik samen niet aankunnen!”

Elke tiener of elk kind wat bij ons aanklopt (bijvoorbeeld door de gebedsaanvragen, een email of briefje) krijgt persoonlijk antoord terug. We sturen elke tiener of elke kind minimaal een aantal keren een berichtje, omte laten weten dat we voor hen blijven bidden en hen bemoedigen. We hebben hier een speciaal correspondentie team en gebedstema voor. Het gebedsteam bidt voor elke tiener of kind persoonlijk, en voor zijn of haar situatie, net zolang als dat nodig is.

Joris geeft 2 gebedskranten uit; een kinderkrant en een tienerkrant, die gratis te ontvangen zijn. De tienerkrant: “let’s pray together” voor de 12-15 jarigen en de “Jorisgebedskrant” voor kinderen van 6-12 jaar. Daarnaast is er de website van Joris.

Joris is een ideële instelling en geheel afhankelijk van giften en sponsors. U kunt ons steunen door een gift over te maken o f mee te doen met het 1 euro-sponsorproject (1 euro per maand).

Het afgelopen jaar hebben we geen gebedskranten kunnen uitgeven omdat de financiën doortoe niet toerijkend waren; we geven alleen gebedskranten uit wanneer daar de benodigde kosten voor gedekt zijn. Wel hebben we 2 maal een gebedskalender kunnen sturen aan alle abonnees. Ook hiervoor geld, dat kunnen we alleen doen als vooraf de benodigde kosten hiervoor binnen zijn. We hebben 3 maal een stand in het land gehad, te weten op de EO zingt-dag in april, en 2 x in de zomer op Camping het beloofd land in Voorthuizen.

Finacieel verslag 2013 stg. Joris

inkomsten 2013 totaal : € 5221,-

 • vast sponsors :  € 2001,- 
 • giften € 3220,- 


Uitgaven 2013 totaal: € 5221,- 

 • kyocera kosten kontrakt : € 1160,28
 • kosten postnl verzending : € 1386,57
 • diversen verzendkosten : €138,-
 • kantoorkosten dijkgraaf/R. : € 1182,15
  ( papier, cartridges e.d.)
 • verzekering: €306,40
 • ING betalingsverkeer : €126,52
 • stand huur : € 375,10
 • website kosten reinos : € 70,18
 • website kosten anywise : € 66,55
 • davilex adresbestand abonn € : 83,49
 • teamkosten diversen : € 161,88
 • diversen kosten overig : € 163,88

 

Jaarverslag 2014

inkomsten:

vaste sponsors en giftgevers:  2766,=

 

 

uitgaven:

losse portokosten                      32,=

kantoorkosten                            51,96

kyocera                                      834,56

ING                                              129,47

nedasco verzekering               254,61

Reinos                                        245,57

post.nl                                         996,40

diversen                                        15,=

                                                  _________

                                                   2559,56

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarverslag 2017

 

inkomsten:

giften en sponsoring:                                                           1318,-

 

uitgaven:

kyocera                                              145,90

davilex                                                182,45

kantoor                                               502,88

reinos                                                    82,28

ING betalingsverkeer                          134,99

                                                           _______

                                                           1048,50                   1048,50

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

jaarverslag 2018

 

inkomsten:

giften en sponsering:                                                           887,-

 

uitgaven:

kyocera                                                 160,31

kantoor                                                  418,70

reinos                                                       82,28

ING betalingsverkeer                             144,81

_________________________________________

                                                               806,10                 806,10

 

 

Het afgelopen jaar hebben wij geen gebedskranten uitgegeven. We hebben een kinderpagina gemaakt voor het blad "uitdaging" elke keer wanneer deze papierenversie verscheen. (6-8 x per jaar) 

Ook het komende jaar zullen we steeds de kinderpagina van de papierenverie van uitdaging verzorgen.

Daarnaast zijn we bezig om te kijken hoe we ons platform kunnen verbreden om ook voor kinderwerkers en tienerwerkers en volwassenen een bron van inspiratie te kunnen zijn. Met als doel: kinderen en tieners te leren wie God is en hoe zij hun relatie met God kunnen verdiepen..

Ook zal onze website daarvoor worden vernieuwd.

 

 

Jaarverslag 2019

inkomsten:

sposnors::740,=

 

uitgaven:

kosten zakelijk betalingsverkeer: 163,52

website  domein                             82,28

kantoorbenodigdheden                 201,78

kyocera                                         164,35

                                                    ________

                                                       611,93

                                                    ________

                                                    ________

Het afgelopen jaar hebben wij geen gebedskranten uitgegeven. We hebben een kinderpagina gemaakt voor het blad "uitdaging" elke keer wanneer deze papierenversie verscheen. (6-8 x per jaar) 

Ook het komende jaar zullen we steeds de kinderpagina van de papierenverie van uitdaging verzorgen.

Daarnaast zijn we bezig om te kijken hoe we ons platform kunnen verbreden om ook voor kinderwerkers en tienerwerkers en volwassenen een bron van inspiratie te kunnen zijn. Met als doel: kinderen en tieners te leren wie God is en hoe zij hun relatie met God kunnen verdiepen..

Ook zal onze website daarvoor worden vernieuwd.

 

 

Jaarverslag 2020

inkomsten sponsors:   806,=

uitgaven: 

kosten beheer website   82,28\

kosten zakelijk betalingsverkeer   142,28

kyocera en kantoorkosten             122,07

 

Het afgelopen jaar hebben wij geen gebedskranten uitgegeven. We hebben een kinderpagina gemaakt voor het blad "uitdaging" elke keer wanneer deze papierenversie verscheen. (6-8 x per jaar) 

Ook het komende jaar zullen we steeds de kinderpagina van de papierenverie van uitdaging verzorgen.

Daarnaast zijn we bezig om te kijken hoe we ons platform kunnen verbreden om ook voor kinderwerkers en tienerwerkers en volwassenen een bron van inspiratie te kunnen zijn. Met als doel: kinderen en tieners te leren wie God is en hoe zij hun relatie met God kunnen verdiepen..

Ook zal onze website daarvoor worden vernieuwd.