Onze gegevens

Stichting Joris
Kooikersplaats 1
7328 AW Apeldoorn

info@jorisgebedskranten.nl
Giro nr 78.73.498 t.n.v. Stichting Joris / Onesiforus te Apeldoorn
KvK nr 08153425

met ingang van zomer 2014 is de postbus komen te vervallen, stuur dus alleen nog post naar de kooikersplaats. Post die naar de postbus wordt gestuurd, komt niet meer bij ons aan.